Vad är Boken om Hopp?

Boken om Hopp är Nya Testamentet (Bibeln) med ett 20-tal livsberättelser.